Подкрепa на жени и деца, преживяли физическо, сексуално и психологическо насилие ===* ===Support for women and children, victims of physical, sexual and emotional violence
ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР НАДЯ"
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Стартира национална, телефонна линия за деца “Говори с приятел” на 0800 19 100

“Център Надя”, УНИЦЕФ и ДАЗД създадоха и ще осъществяват съвместно концепцията за 24-часова телефонна линия за деца в нужда с национално покритие „Говори с приятел”. Чрез нея децата, дори от най-изоставените групи на обществото, ще могат да получат помощ и специализирана информация (включително и в кризисни ситуации).

Линията предлага и анонимен и достъпен, безплатен механизъм за консултиране и съобщаване на случаи на деца в риск и предприемане на необходимите мерки за тяхната закрила. Участници и лица на кампанията са Димитър Бербатов и Ани Салич – посланици на УНИЦЕФ за България, Дидо от Д2, Лора Крумова и др.

За повече информация, виж тук

A national hotline for children in need 0800 19 100 started operating

Nadja Centre Foundation, UNICEF & State Agency for Child Protection created and will implement in cooperation the 24-hour hotline for children in need with national coverage "Talk to a friend". Children from the most marginalised groups of the society will have the opportunity to receive help and specialised information (including in crisis situations).

The hotline offers an anonymous and accessible, free mechanism for consulting and reporting of cases of children at risk and undertaking the necessary measures for their protection. Participants in the media campaign are Dimitar Berbatov & Ani Salich – ambassadors of UNICEF for Bulgaria, Dido from the rock band D2, Lora Krumova etc.


Материалите са предоставени от УНИЦЕФ-България


В секция "Библиотека" можете да се запознаете с приетия на 18 декември 2006 Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

 
помощен телефон
Понеделник - Петък
900 - 1700:
981 93 00

Фондация "Център Надя" е фокусна точка за България в мрежата на WAVE


От 25 ноември стартира медийната кампания "16 дни срещу насилието над жени"

"ДА СПРЕМ НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ!"
Кампания на Съвета на Европа
2007-2008
За повече информация - тук